a加aa加aaa流程图
免费为您提供 a加aa加aaa流程图 相关内容,a加aa加aaa流程图365天每天持续更新,更多内容请持续

当前位置: 首页 > a加aa加aaa流程图

sn=a+aa+aa++aa.a.ppt_淘豆网

sn=a+aa+aaa+…+aa…….a n个a 通项 tn=tn*10+a tn初值=0 然后 sn=sn+tn 4-8 输入正整数a和n,计算 例a=2 i=1 tn=0*2+2=2 i=2 tn=2*10+2 =22 #include

更多...

<font class="c10"></font>

<strong class="c47"></strong>